ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ทางรอดร้านขายยาใน “ยุคชีวิตวิถีใหม่”

By |2021-07-01T23:34:13+07:00July 1st, 2021|Uncategorized|

คอลัมน์ กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ตอน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ทางรอดร้านขายยาใน “ยุคชีวิตวิถีใหม่” ในช่วงนี้ผู้ประกอบการอาจจะบอบช้ำจากวิกฤตโควิด 19 ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ทำให้เห็นด้านลบต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้วิกฤตนี้ ซึ่งมีอัตราการว่างงานมากกว่าวิกฤตครั้งก่อน และยังมีมาตรการการล็อคดาวน์ ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค แต่ภายใต้การปิดเมืองแบบนี้ ก็ต้องแลกด้วยผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจับจ่ายจะน้อยลง และผู้คนไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ จึงต้องปรับตัวเข้าสู่ "ยุคชีวิตวิถีใหม่" (New Normal) และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคระบาดนี้ได้ จึงต้องดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความสะอาด ปลอดภัย มีบางธุรกิจที่ในวิกฤตก็มีโอกาส เช่น ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ขายประกันโควิด 19 ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือธุรกิจขายของออนไลน์ [...]

การปรับตัวและการรับมือของโรงพยาบาลในสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

By |2021-07-12T15:41:02+07:00June 30th, 2021|Uncategorized|

กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด การปรับตัวและการรับมือของโรงพยาบาลในสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เป็นภัยที่มีความรุนแรงทั่วโลก เราทุกคนร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดได้ ในขณะที่โรงพยาบาลและทุกภาคส่วนได้ทำงานกันอย่างหนักและปรับตัวเพื่อรับมือในสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ซึ่งต้องคิดกลยุทธ์ธุรกิจให้พร้อมปรับตัวและรับมือกับวิกฤตที่โรงพยาบาลต้องเจอในช่วงนี้ เนื่องจากข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 กำลังเป็นที่สนใจของประชาชน จึงควรติดตามข่าวสารประจำวันอยู่สม่ำเสมอ และระมัดระวังข่าวปลอม (Fake News) ที่ทำให้เกิดความกังวลแก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานด้านการแพทย์จึงตระหนักถึงประชาชน โรงพยาบาลต่างๆ จึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น - ระบบ Hygiene ซึ่งเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลด้านความสะอาดและสุขอนามัย - การคัดกรองผู้ป่วยก่อนใช้บริการ - คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ออกจากผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาล - ให้บริการทางโทรศัพท์ [...]

Go to Top