การปรับตัวทางธุรกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก

By |2021-07-07T16:05:52+07:00July 5th, 2021|Uncategorized|

คอลัมน์ กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ตอน การปรับตัวทางธุรกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก   ครึ่งปี 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัทที่ทำธุรกิจค้าปลีกมากกว่า 100 บริษัทในสหรัฐอเมริกาทยอยปิดสาขาตัวเองไปเรื่อยๆ ซึ่งเกิดจากปัจจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนไป เป็นรูปแบบออนไลน์หรือ e-Commerce มากขึ้น และยังให้คุณค่าด้านความยั่งยืนมากขึ้น ความเร็วในการบริการที่สามารถตอบสนองลูกค้ารายบุคคลได้เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในยุคดิจิทัลขณะนี้ ร้านค้าจึงต้องเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านให้มากขึ้น เช่น การนำระบบแสดงรายการสินค้าและโปรโมชั่นผ่านจอดิจิทัลที่สามารถค้นหาโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างแม่นยำ หรือแม้แต่สามารถเช็คได้ว่าสินค้าในร้านค้ามีข้อมูลเชิงลึกอะไรบ้าง แหล่งผลิตมาจากที่ไหน ของจริงหรือไม่ เป็นต้น สำหรับประเทศไทย มีบริษัทหลายแห่งที่เริ่มขยับตัวเข้าสู่ร้านค้าอัจฉริยะ อาทิ  เดอะ มอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับไทยพาณิชย์ สร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งแบบไร้เงินสดผ่านการชำระเงินดิจิทัล สยามแม็คโคร มีเทคโนโลยี [...]