ข้อมูลหรือกระบวนการ เริ่มต้นด้วย Intelligent Automation อย่างไร

By |2021-07-22T15:10:18+07:00July 22nd, 2021|Uncategorized|

ข้อมูลหรือกระบวนการ (Data or Processes) จะเริ่มต้นด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะได้อย่างไร หากคุณกำลังเริ่มต้นทำงานให้สำเร็จด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Automation) กระบวนการอัตโนมัติจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) ส่วนข้อมูลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจมากขึ้น (Chakradhar Agraharam รองประธานฝ่ายการปฏิบัติงานอัตโนมัติของฝ่ายกระบวนการอัจฉริยะ จากบริษัท Cognizant ได้กล่าวไว้) ในปีที่ผ่านมามีลูกค้าจำนวนมากที่กำลังมองหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการทำงานใช้งานได้สะดวกเหมาะกับทุกสถานการณ์ และอัจฉริยะมากขึ้น จากการวิจัยล่าสุดของบริษัท Cognizant พบว่าการผสมผสานระหว่างระบบอัตโนมัติและ AI หรือระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Automation) เป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ แม้ว่าการดำเนินงานจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ แต่มักเกิดคำถามในตอนแรกว่า กระบวนการหรือข้อมูลที่จะขับเคลื่อนกระบวนการ คำตอบก็อยู่การระบุผลลัพธ์ที่คุณกำลังพยายามทำให้สำเร็จ การจัดลำดับการทำงานที่ผิดพลาดสามารถตอบโจทย์ของเป้าหมายที่คุณกำลังตามหาได้ จุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง ตัวอย่างของความแตกต่างเมื่อใช้กระบวนการและข้อมูลที่นำโดยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะมาใช้งาน จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของเราได้อย่างไร [...]