พิธีเปิดการแข่งขัน PROP INSUR TECH HACKATHON 2021

By |2021-04-22T17:57:56+07:00April 22nd, 2021|Technology|

พิธีเปิดการแข่งขัน PROP INSUR TECH HACKATHON 2021 https://www.youtube.com/watch?v=VHeoyC1JcSY บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด ได้รับเกียรติจากโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ บมจ. MSIG ประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัท ฟิวชั่น โซลูชัน จำกัด บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด และบริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด เป็นคณะกรรมการ [...]

Go to Top