พิธีเปิดการแข่งขัน PROP INSUR TECH HACKATHON 2021

By |2021-07-15T16:55:35+07:00April 22nd, 2021|Technology|

พิธีเปิดการแข่งขัน PROP INSUR TECH HACKATHON 2021 https://www.youtube.com/watch?v=VHeoyC1JcSY บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ ได้รับเกียรติจากโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน “Prop Insur Tech Hackathon 2021” ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ บมจ. MSIG ประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัท ฟิวชั่น โซลูชัน จำกัด บริษัท ธนาเจอ [...]

Title

Go to Top