เมื่อธุรกิจ SME ต้องปรับตัวด้วย Digital Transformation

ในการอบรม NIA- SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท Thanager & Co ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Business & Organizational Transformation, Business Turnaround และ Business-Digital Strategy มาให้ความรู้เรื่องแก่นแท้ของ Business Transformation ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การ Business Transformation ประสบความสำเร็จ และสำหรับชาว SME ที่มีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรอย่างเงินทุนเทคโนโลยี

ประกอบไปด้วยหัวข้อ
– ปัญหาที่ชาว SME (น่าจะ) รู้กัน
– Transformation และ Digital Transformation ต่างกันอย่างไร?
– เข้าใจ Disruption สตาร์ทอัพ และ Corporate Venture Capital (CVC)
– พลังของ Data และ Ecosystem

ที่มา : หลักสูตร NIA- SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท Thanager & Co ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Business & Organizational Transformation, Business Turnaround และ Business-Digital Strategy วันที่ 20 มกราคม 2564

Source : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/sme-digital-transformation.html