อนาคตของระบบนิเวศอุตสาหกรรม

Future of Industry Ecosystems อนาคตของระบบนิเวศอุตสาหกรรม

อนาคตของระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Future of Industry Ecosystems)
ความสามารถขององค์กรในการสร้างมูลค่าจะเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่มากขึ้น โมเดลธุรกิจ (business models) ใหม่จะเกิดขึ้นพร้อมกับข้อกำหนดของลูกค้าและวิธีการดำเนินงาน ซึ่งจะกระตุ้นการสร้างโครงสร้างทางดิจิทัลใหม่ที่ปรับขนาดได้ ซึ่งใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ (software platforms) เพื่อส่งมอบงานด้วยระยะเวลาอันสั้น

อนาคตของระบบนิเวศอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากข้อมูล

  • แอปพลิเคชัน (applications)
  • การดำเนินงาน (operations)
  • ความเชี่ยวชาญ (expertise)

ที่ใช้ร่วมกันในการขยายระบบนิเวศบนแพลตฟอร์มเศรษฐกิจ (sharing economy) ที่สร้างขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

การแบ่งส่วนในระบบนิเวศอุตสาหกรรมประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

 

  • Sharing data and insights (การแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก) เพื่อรับรองความปลอดภัย ลดการฉ้อโกง ปรับปรุงความปลอดภัยและความปลอดภัยในการทำงาน กระตุ้นนวัตกรรมที่สำคัญต่อภารกิจ และสนับสนุนการรายงานข้ามระบบนิเวศ (cross-ecosystem)
  • Sharing new applications (การแบ่งปันแอปพลิเคชันใหม่) เพื่อเปิดใช้งานข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก (data and insights) ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
  • operations and expertise (การแบ่งปันการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญ) เพื่อให้องค์กรสามารถขยายขีดความสามารถและขีดความสามารถสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ลูกค้า และผู้บริโภค

 

แต่ละองค์ประกอบที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้ในอนาคตของระบบนิเวศอุตสาหกรรมจะช่วยเสริมและปรับปรุงองค์ประกอบอื่นๆ ทำให้เกิดผลกระทบจากแพลตฟอร์มที่ทวีคูณ ซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุงนวัตกรรม ความชาญฉลาด ประสบการณ์ของลูกค้า และความไว้วางใจ

ที่มา: IDC – Future of Industry Ecosystems

ช่องทางการติดตาม คลิ๊ก Facebook
รวม Series Future of X  ทั้งหมดอีก 8 บทความ

2. Future of Digital Infrastructure

3. Future of Connectedness

4. Future of Digital Innovation

5. Future of Intelligence

6. Future of Operations

7. Future of Trust

8. Future of Work