อนาคตของลูกค้าและผู้บริโภค

Future of Customers and Consumers อนาคตของลูกค้าและผู้บริโภค

 

Future of Customers and Consumers สร้างเสริมความจงรักภักดีของลูกค้า (loyalty) จากการเอาใจใส่กับลูกค้าในวงกว้าง ในอนาคตของลูกค้าและผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธุรกิจจะถูกสร้างขึ้นจากองค์ความรู้ประกอบกับความเข้าใจลูกค้า (cognitive empathy) ซึ่งกำหนดให้ผู้นำธุรกิจต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เน้นประสบการณ์ การดำเนินงาน ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ ด้วยการใช้ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการสำหรับการรับรู้ตามบริบท การมีส่วนร่วมที่ไม่สะดุด การเรียนรู้และการวิเคราะห์ความรู้สึก องค์กรจะสามารถปรับแต่งประสบการณ์ได้ดียิ่งขึ้น

ภายในอนาคตของลูกค้าและผู้บริโภค

โครงสร้างอนาคตของลูกค้าและผู้บริโภคของ IDC มี 3 ขั้นได้แก่ 

  • Customer (ลูกค้า) ลูกค้าต้องการการสื่อสารที่ชัดเจน การแสดงออกด้านการสื่อสารในหลายช่องทาง และประสบการณ์ตามบริบทที่นำไปสู่ความพึงพอใจ
  • Data and the Prism of Technology (ข้อมูลและปริซึมของเทคโนโลยี) ข้อมูลมีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแบรนด์ ลูกค้า และการโต้ตอบ ในขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และในขณะที่ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ดิจิทัล เทคโนโลยีคือสิ่งที่ช่วยให้วิเคราะห์และส่งมอบได้
  • Business Outcomes (ผลลัพธ์ทางธุรกิจ) ผลลัพธ์ทางธุรกิจได้รับการวางแผน (mapped) กับเทคโนโลยีและความคาดหวังของลูกค้า (customer expectations) เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการจัดตำแหน่งที่ยืดหยุ่นระหว่างการเดินทางของลูกค้าและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ที่มา: IDC – Future of Customers and Consumers

ช่องทางการติดตาม คลิ๊ก Facebook
รวม Series Future of X  ทั้งหมดอีก 8 บทความ

2. Future of Digital Infrastructure

3. Future of Connectedness

4. Future of Industry Ecosystems

5. Future of Intelligence

6. Future of Digital Innovation

7. Future of Trust

8. Future of Work