พลังของ Data และ Ecosystem

Google ไม่ได้เป็นแค่ Search Engine แต่เป็นแหล่งเก็บข้อมูล (Data) ครอบคลุมทุกรายละเอียดการใช้ชีวิตประจำวันของ user ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่นเดียวกับ Alibaba ที่นอกเหนือจาก E-commerce ยังมีธุรกิจในเครือมากมาย ในประเทศไทย SCB ใช้แอป Robinhood เป็นแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลไลฟ์สไตล์ พฤติกรรมลูกค้า มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ว่าจะนำเสนอสินค้าอะไร ทำให้ประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้นได้อย่างไร และจะไปขยาย ecosystem อย่างไรต่อ หรืออย่าง The 1 ของเครือเซ็นทรัลก็มีการนำข้อมูลไปต่อยอดกับพาร์ทเนอร์องค์กรอื่น เพื่อนำมาวิเคราะห์สร้าง Customer Experience ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

.

ที่มา : หลักสูตร NIA- SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท Thanager & Co ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Business & Organizational Transformation, Business Turnaround และ Business-Digital Strategy วันที่ 20 มกราคม 2564

Source : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/sme-digital-transformation.htmlfbclid=IwAR2HAg4EP89kU7qRXet13Qc2w0wtZWD1ijVA2FKFO7Ep4QMwobk4Ag1prxY
รูปภาพจาก : Robinhood SCB