เข้าใจ Disruption สตาร์ทอัพ และ Corporate Venture Capital (CVC)

Disruption คือการเปลี่ยนสิ่งที่ทำอยู่แบบพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือ เช่น Tesla เปลี่ยนจากเทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือ Airbnb, Uber ที่สร้าง Sharing Economy เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโรงแรม การขนส่ง Netflix เปลี่ยนแปลงธุรกิจภาพยนตร์ โดยการ Disruption เกิดขึ้นพร้อมกับการถือกำเนิดของธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ใช้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์แก้ Pain Points ให้กับผู้บริโภค

.

บริษัทใหญ่ติดปีกเทคโนโลยีให้กับตัวเอง ส่งผลให้ภาพรวมการแข่งขันสูงขึ้น และบริษัทใหญ่มีความได้เปรียบสูงมาก เพราะมีเงินทุน และมี Ecosystem ที่เข้มแข็งอยู่แล้ว จนอาจจะเข้ามาแทนที่สตาร์ทอัพได้

.

ที่มา : หลักสูตร NIA- SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท Thanager & Co ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Business & Organizational Transformation, Business Turnaround และ Business-Digital Strategy วันที่ 20 มกราคม 2564

Source : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/sme-digital-transformation.html?fbclid=IwAR2Issg-ZPHqslqS-IeBo7doSJgoiH4aUpO0ZiUXKZWz96dzcymJDjmvEn4