เมื่อ Gartner ได้แบ่งเทคโนโลยีออกมา 3 กลุ่มในยุคผู้บริโภค 4.0 ?!

กลุ่มแรกคือด้านความฉลาดของเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย
1. Artificial Intelligent หมายถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถคิดเองและทำงานเองได้ อย่างระบบ Face recognition ในด้านรักษาความปลอดภัย
2. Intelligent Apps ซึ่งพัฒนาให้แอพพลิเคชั่นตอบโจทย์ผู้บริโภคและตรงกับไลฟ์สไตล์มากขึ้น เป็นการยกระดับ Customer experience management ได้ตรงจุด
3. Intelligent Things ที่เชื่อมต่อสิ่งต่างๆเข้ากับอินเตอร์เน็ต เพื่อแสดงประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยมีหุ่นยนต์, Drone และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง ช่วยลดความผิดพลาดและทำงานได้อย่างมีสเถียรภาพ อย่างหุ่นยนต์ที่ใช้ในห้องจัดยา เป็นต้น

อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.24 No.221 : May-June 2017
บทความเรื่อง The Impact of Disruptive Technologies
on Business Model and Competition (เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ ชี้ชะตาโลก) ตอนที่ 2
.
เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
.
Source https://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/p21-23.pdf
รูปภาพจาก Post Today