รองจากความฉลาดของเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย

อันดับแรก Virtual and Augmented Reality หรือเรียกสั้นๆว่า VR และ AR เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่จำลองสภาพแวดล้อมและสถานการณ์จริง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

.

ถัดมาคือ Digital Twins ที่เป็นระบบเก็บข้อมูลของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (physical assets)ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อการอัพเดตข้อมูลแบบ Real Time ที่ถูกต้องและแม่นยำ

.

อันดับสุดท้ายคือ Blockchains and Distributed Ledgers ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ในระบบที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และที่สำคัญคือสามารถตรวจสอบได้

.

อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.24 No.222 : July-August 2017
บทความเรื่อง The Impact of Disruptive Technologies
on Business Model and Competition
(เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ ชี้ชะตาโลก) ตอนที่ 3
.
เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
.

Source https://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/QM%20222p26-28.pdf
รูปภาพจาก Pinterest