ในหัวข้อสุดท้ายที่ทาง Gartner ได้แบ่งเทคโนโลยีไว้คือด้านการเชื่อมต่อระหว่างคน กระบวนการและระบบนิเวศของดิจิทัล (Mesh) โดยสามารถแยกเป็น 4 หัวข้อย่อย

อันดับแรกคือ Conversational Systems เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เสมือนจริง เพื่อเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น Siri ของค่าย Apple เป็นต้น

ถัดมาคือ Mesh App and Service Architecture ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของ Conversational Systems ในด้านต่างๆของระบบนิเวศดิจิทัลจากหลายๆอุปกรณ์ เช่น Smartphone เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ

หัวข้อย่อยที่สามคือ Digital Technology Platforms ที่มีพื้นฐานมาจาก Mesh App and Service Architecture เพื่อสร้างและเชื่อมต่อระบบข้อมูลสารสนเทศต่างๆไว้ด้วยกัน เช่น ระบบประสบการณ์ลูกค้า ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร เป็นต้น

และหัวข้อย่อยสุดท้าย หนีไม่พ้นอย่าง Adaptive Security Architecture รับหน้าที่เป็นระบบความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ได้กล่าวมา เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber risks)

.
อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.24 No.224 : November-December 2017

บทความเรื่อง The Impact of Disruptive Technologies
on Business Model and Competition
(เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ ชี้ชะตาโลก) ตอนที่ 4
.
เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
.
Source https://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/QM224p31-33.pdf
รูปภาพจาก Pinterest