เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น

เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่

เร่งให้สมรภูมิการแข่งขันดุเดือดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระดับประเทศ
องค์กรที่ไม่ได้ตะหนักถึงการปรับตัวก็อาจรั้งท้ายในการแข่งขันนี้อย่างแน่นอน โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่หรือ The 4th industrial revolution เข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคดิจิทัลนี้ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยและเศรษฐกิจเอาไว้ด้วยกัน

.

การพัฒนาที่รวดเร็วและไร้ขอบเขต ทำให้การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในทุกประเทศและรวมถึงระบบบริหารอื่นๆ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถผลักดันเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสร้างโอกาสใหม่นี้ อาจมองได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่ทุกธุรกิจและองค์กรต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

.

อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.23 No.215 : May-June 2016
บทความเรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ (Organizational Transformation for Excellence to cope with The 4th Industrial Revolution) ตอนที่ 1

.
เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี

.
Source TPA

รูปภาพจาก Pinterest

ช่องทางการติดตาม คลิ๊ก Facebook
ติดต่อ คลิ๊ก