กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด

การปรับตัวและการรับมือของโรงพยาบาลในสถานการณ์ไวรัสโควิด 19
การปรับตัวและการรับมือของโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด

ไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เป็นภัยที่มีความรุนแรงทั่วโลก เราทุกคนร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดได้ ในขณะที่โรงพยาบาลและทุกภาคส่วนได้ทำงานกันอย่างหนักและปรับตัวเพื่อรับมือในสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ซึ่งต้องคิดกลยุทธ์ธุรกิจให้พร้อมปรับตัวและรับมือกับวิกฤตที่โรงพยาบาลต้องเจอในช่วงนี้

เนื่องจากข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 กำลังเป็นที่สนใจของประชาชน จึงควรติดตามข่าวสารประจำวันอยู่สม่ำเสมอ และระมัดระวังข่าวปลอม (Fake News) ที่ทำให้เกิดความกังวลแก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานด้านการแพทย์จึงตระหนักถึงประชาชน โรงพยาบาลต่างๆ จึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น

– ระบบ Hygiene ซึ่งเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลด้านความสะอาดและสุขอนามัย
– การคัดกรองผู้ป่วยก่อนใช้บริการ
– คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ออกจากผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาล
– ให้บริการทางโทรศัพท์ (Hotline) เพื่อให้คำปรึกษา เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเดินทางมาที่โรงพยาบาล

– ทำสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

การรับมือที่ดีต้องมีสติโดยเริ่มจากตัวเราเอง เราจะต้องผ่านสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ได้ในที่สุด!

ช่วยแก้ปัญหาธุรกิจ ด้วยทีมที่ปรึกษาจากบริษัทธนาเจอ แอนด์ โค

โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
จากวารสาร DKSH Healthcare Newsletter ฉบับที่ 54
เผยแพร่วันที่ 1 มีนาคม 2563

#Thanager #ธนาเจอ #ดรฉัตรชัยธนาฤดี #DrChatchai #Covid19 #โควิด19 #การปรับตัวและรับมือของโรงพยาบาล #การปรับตัวยุคโควิด #กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด

ช่องทางการติดตาม คลิ๊ก Facebook
อ่านบทความอื่น คลิ๊ก