คอลัมน์ กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด

ตอน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ทางรอดร้านขายยาใน “ยุคชีวิตวิถีใหม่”

ในช่วงนี้ผู้ประกอบการอาจจะบอบช้ำจากวิกฤตโควิด 19 ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ทำให้เห็นด้านลบต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้วิกฤตนี้ ซึ่งมีอัตราการว่างงานมากกว่าวิกฤตครั้งก่อน

และยังมีมาตรการการล็อคดาวน์ ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค แต่ภายใต้การปิดเมืองแบบนี้ ก็ต้องแลกด้วยผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจับจ่ายจะน้อยลง และผู้คนไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

จึงต้องปรับตัวเข้าสู่ “ยุคชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคระบาดนี้ได้ จึงต้องดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความสะอาด ปลอดภัย

มีบางธุรกิจที่ในวิกฤตก็มีโอกาส เช่น ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ขายประกันโควิด 19 ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือธุรกิจขายของออนไลน์ ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีเพราะผู้คนงดเดินทางออกจากบ้านจึงได้รับผลตอบรับที่ดี

ดังนั้นการปรับตัวจึงจำเป็นต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารก็มีบริการส่งอาหาร ธุรกิจโรงพยาบาลเอง ก็มีการตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู (Drive-Through) หรือบริการส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปถึงบ้านคนไข้เพื่อตรวจรักษา ตลอดจนบริการ Tele-medicine ให้คำปรึกษากับคนไข้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล

ส่วนของธุรกิจร้านขายยา ก็ต้องปรับตัวตามกันไป โดยต้องมอบความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ กลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริงแบ่งได้ 2 ขั้นตอนคือ
1. ตอบสนอง (Response) สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการติดฉากกั้นใสๆ และเช็ดทำความสะอาดร้านอย่างสม่ำเสมอ มีมาตรการทำความสะอาดอย่างชัดเจน มีจุดบริการแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อโรค

2. พัฒนา (Improvement) จัดโปรโมชั่นสินค้าที่จำเป็นสำหรับช่วงโควิด 19 สร้างความผูกพันและให้ความรู้บนช่องทางออนไลน์ของร้านตัวเอง และการติดตั้งระบบบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อตรวจสอบยาที่ควรจะสต๊อกไว้ และวางแผนการสั่งซื้อให้เหมาะสม นำไปสู่การลดต้นทุนได้ดี

การที่เรามีมาตรการในการรับมืออย่างมีแบบแผน จะทำให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน!

โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
จากวารสาร DKSH Healthcare Newsletter ฉบับที่ 55

เผยแพร่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ช่องทางการติดตาม คลิ๊ก Facebook
ติดต่อ คลิ๊ก