Future of Operations อนาคตของการดำเนินงาน

By |2024-04-22T10:39:01+07:00July 29th, 2021|Uncategorized|

Future of Operations อนาคตของการดำเนินงาน   Future of Operations การพัฒนาการตัดสินใจที่ยืดหยุ่น (resilient) และรวมกระแสข้อมูลการดำเนินงานเข้าด้วยกัน ในขณะที่เทคโนโลยีไอที (IT) และปฏิบัติการ (OT) มาบรรจบกัน บริษัทต่างๆ จะใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นโดยมีเป้าหมายหลักในการรวมข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นหนึ่งเดียวกับข้อมูลจากส่วนที่เหลือขององค์กร องค์กร เทคโนโลยีไอที (IT) และปฏิบัติการ (OT) แบบหลอมรวมใหม่ ซึ่ง IDC เรียกว่า Digital Engineering (DE) จะอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลและระบบจะพร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ยืดหยุ่น Source: [...]

The 1 จับมือ 2 ร.พ.ชั้นนำ มอบสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ให้สมาชิก

By |2021-07-20T18:44:11+07:00July 20th, 2021|Uncategorized|

“The 1” จับมือ 2 โรงพยาบาลชั้นนำ มอบสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพให้สมาชิก      The 1 (เดอะวัน) ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย มอบข้อเสนอพิเศษด้านบริการทางการแพทย์กับโรงพยาบาลและสุขภาพแก่สมาชิก The 1 กับโรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ให้สมาชิกสามารถสะสมและแลกคะแนน The 1 เมื่อรับการรักษาหรือบริการที่โรงพยาบาลปิยะเวท และ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ เพียบพร้อมด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อรองรับการให้บริการและการรักษาอย่างทันท่วงทีแก่ผู้รับบริการ ซึ่งวันนี้ทั้ง 2 [...]

Future of X การกำหนดกลยุทธ์องค์กรในอนาคต เชื่อมโยงเทคโนโลยีสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

By |2021-07-29T18:02:42+07:00July 9th, 2021|Uncategorized|

Future of X การกำหนดกลยุทธ์องค์กรในอนาคต เชื่อมโยงเทคโนโลยีสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ   การกำหนดกลยุทธ์องค์กรในอนาคต เชื่อมโยงเทคโนโลยีสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีโรคระบาดโควิด 19 ในตอนนี้ ทำให้เกิดการแก้ไขข้อกำหนดด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งหมด ในอนาคตอันใกล้ ผู้บริหาร (CEO) ส่วนใหญ่จะบริหารบริษัทโดยมองภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก มากกว่าทางกายภาพ และนั่นหมายถึงแผนกลยุทธ์ที่สร้างเป็นวาระใหม่ ซึ่งถูกจัดลำดับความสำคัญอีกครั้ง โดยเน้นประเด็นสำคัญๆ ได้แก่: ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ การพัฒนาความสามารถใหม่ๆ การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน IT Digital แบบใหม่ ที่เน้นระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่งรองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น และประสบการณ์จากการใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ผู้ผลิตด้านเทคโนโลยี (Technology suppliers) [...]

3 Circles of Classic Data Analytics & Monetization Issues

By |2021-07-09T11:36:42+07:00May 3rd, 2021|Uncategorized|

3 Circles of Classic Data Analytics & Monetization Issues Data Science & Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีที่หลากหลายโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี (Tool) เช่น Coding หรือ Programming แต่การใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลมาหาความสอดคล้อง ต้องแยกให้ออก ตามประเภทของ data ยกตัวอย่างในการทำ marketing campaign ที่จะจับสินค้าสองรายการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาร่วมเป็นโปรโมชั่นใหม่ โดย data ที่เราสรุปออกมา สามารถบอกได้ว่าผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้า A คู่กับ [...]

เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ที่มีการแข่งขันมากขึ้น

By |2021-07-15T15:41:56+07:00April 27th, 2021|Uncategorized|

เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น เร่งให้สมรภูมิการแข่งขันดุเดือดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระดับประเทศ องค์กรที่ไม่ได้ตะหนักถึงการปรับตัวก็อาจรั้งท้ายในการแข่งขันนี้อย่างแน่นอน โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่หรือ The 4th industrial revolution เข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคดิจิทัลนี้ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยและเศรษฐกิจเอาไว้ด้วยกัน . การพัฒนาที่รวดเร็วและไร้ขอบเขต ทำให้การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในทุกประเทศและรวมถึงระบบบริหารอื่นๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถผลักดันเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสร้างโอกาสใหม่นี้ อาจมองได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่ทุกธุรกิจและองค์กรต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง . อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.23 No.215 : May-June 2016 บทความเรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ (Organizational Transformation for Excellence [...]

4 เสาหลักในการวางแผนเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

By |2021-07-15T15:51:11+07:00April 27th, 2021|Uncategorized|

4 เสาหลักในการวางแผนเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผสานร่วมกับ Kotter’s Process for Leading Change ในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ โดยเสาหลักทั้ง 4 เริ่มจากการทำความเข้าใจถึงฐานขององค์กร อย่างกลยุทธ์โมเดลธุรกิจและวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ เพื่อตะหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานหรือระดับ DNA ถัดมาคือบุคลากรและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และอีกหนึ่งเสาหลักที่ละเลยไม่ได้คือกระบวนการทำงาน ที่ต้องเน้นการพัฒนาวิธีการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับเสาหลักสุดท้ายคือเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย . อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.23 No.218 : November-December 2016 บทความเรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ (Organizational Transformation for Excellence [...]

พิธีเปิดการแข่งขัน PROP INSUR TECH HACKATHON 2021

By |2021-07-15T16:55:35+07:00April 22nd, 2021|Technology|

พิธีเปิดการแข่งขัน PROP INSUR TECH HACKATHON 2021 https://www.youtube.com/watch?v=VHeoyC1JcSY บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ ได้รับเกียรติจากโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน “Prop Insur Tech Hackathon 2021” ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ บมจ. MSIG ประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัท ฟิวชั่น โซลูชัน จำกัด บริษัท ธนาเจอ [...]

การปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่หรือ The 4th Industrial Revolution

By |2021-04-20T09:57:00+07:00April 20th, 2021|Uncategorized|

  การปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่หรือ The 4th Industrial Revolution เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีที่ผสานรอยต่อระหว่างเศรษฐกิจและสังคมทางกายภาพ ทางดิจิทัล รวมถึงทางชีวภาพเข้าไว้ด้วยกัน การยกระดับขององค์กรและบุคลากรเพื่อรับมือกับการแข่งขันในเศรษฐกิจของสังคมยุคใหม่ ทฤษฎีการบริหารของ Kotter’s Process for Leading Change 8 ประการจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อการขับเคลื่อนไปยังผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วยในการวางแผนและสร้างทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกัน รวมถึงการมองแบบองค์รวม (holistic thinking) ได้อีกด้วย . อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.23 No.217 : September-October 2016 บทความเรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ [...]

Gartner แบ่งเทคโนโลยีข้อสุดท้ายไว้

By |2021-04-20T09:51:10+07:00April 20th, 2021|Uncategorized|

ในหัวข้อสุดท้ายที่ทาง Gartner ได้แบ่งเทคโนโลยีไว้คือด้านการเชื่อมต่อระหว่างคน กระบวนการและระบบนิเวศของดิจิทัล (Mesh) โดยสามารถแยกเป็น 4 หัวข้อย่อย อันดับแรกคือ Conversational Systems เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เสมือนจริง เพื่อเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น Siri ของค่าย Apple เป็นต้น ถัดมาคือ Mesh App and Service Architecture ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของ Conversational Systems ในด้านต่างๆของระบบนิเวศดิจิทัลจากหลายๆอุปกรณ์ เช่น Smartphone เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ หัวข้อย่อยที่สามคือ Digital Technology [...]

รองจากความฉลาดของเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย

By |2021-04-20T09:44:17+07:00April 20th, 2021|Uncategorized|

รองจากความฉลาดของเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย อันดับแรก Virtual and Augmented Reality หรือเรียกสั้นๆว่า VR และ AR เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่จำลองสภาพแวดล้อมและสถานการณ์จริง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติงาน . ถัดมาคือ Digital Twins ที่เป็นระบบเก็บข้อมูลของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (physical assets)ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อการอัพเดตข้อมูลแบบ Real Time ที่ถูกต้องและแม่นยำ . อันดับสุดท้ายคือ Blockchains and Distributed Ledgers ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ในระบบที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ [...]

Go to Top