ปัจจุบันมีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย อนาคตของความเชื่อมโยง (Future of Connectedness) สร้างประสบการณ์การเชื่อมต่อที่ไม่มีสะดุด การติดต่อระหว่างผู้คน (people) สิ่งของ (things) และกระบวนการต่างๆ (processes) สำหรับผู้บริโภค (consumers) ผู้ใช้งานและองค์กร

การใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออย่างลงตัว (seamlessly connected) และต้องมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการใช้งานในโลกดิจิทัลนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงเห็นได้ชัดว่าการเชื่อมต่อข้อมูล (data) บางครั้งนั้นอาจจะยังไม่ราบรื่นหรือใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าที่ควร (pervasive)

โดยองค์กรผู้สร้างการใช้งานนั้น จะต้องแก้ไขความไม่สม่ำเสมอของการใช้งาน ความไม่เสถียรในการเชื่อมต่อ แต่สถานที่และสภาพแวดล้อมต่างๆ ของผู้ใช้งานนั้น ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคมีความคาดหวังว่าประสบการณ์ที่จะได้รับจากการใช้งานนั้นจะต้องเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ

Inside the Future of Connectedness

ที่มา: The Forces of Connectedness

โดยโครงสร้างอนาคตของความเชื่อมโยง ประกอบด้วย 3 ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยยึดหลักการเชื่อมต่อที่ลงตัว ไม่สะดุดและต่อเนื่อง:

  • วัฏจักรของข้อมูล (The Cycle of Data) เริ่มตั้งแต่การสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ การบริหารข้อมูลของผู้สร้าง ซึ่งองค์กรต่างๆ จะต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายและอัปเดตข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งผลลัพธ์ของความเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานข้อมูล (Data Consumers) เมื่อมีการใช้งานดิจิทัลเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีต้องสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นความเสถียรในการเชื่อมต่อ ความคุ้มค่า รวดเร็ว และหลากหลาย เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและเชื่อถือได้ให้กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผลลัพธ์การเชื่อมต่อจากภายนอก (Connectivity-Driven Outcomes) โครงสร้างจากภายนอกเชื่อมโยงเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ตามที่ต้องการ การเข้าถึงที่ปลอดภัยและสามารถอัปเดตได้ทุกที่ ทุกเวลา การใช้งานทางธุรกิจต่อเนื่องไม่มีสะดุด ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงลึกแบบ real-time และประสบการณ์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ที่มา: IDC – Future of Connectedness

ช่องทางการติดตาม คลิ๊ก Facebook
ติดต่อที่ปรึกษาธุรกิจ คลิ๊ก
รวม Series Future of X  ทั้งหมดอีก 8 บทความ

1.Future of Customers and Consumers

2. Future of Digital Infrastructure

3. Future of Digital Innovation

4. Future of Industry Ecosystems

5. Future of Intelligence

6. Future of Operations

7. Future of Trust

8. Future of Work