การปรับตัวทางธุรกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก

By |2021-07-07T16:05:52+07:00July 5th, 2021|Uncategorized|

คอลัมน์ กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ตอน การปรับตัวทางธุรกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก   ครึ่งปี 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัทที่ทำธุรกิจค้าปลีกมากกว่า 100 บริษัทในสหรัฐอเมริกาทยอยปิดสาขาตัวเองไปเรื่อยๆ ซึ่งเกิดจากปัจจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนไป เป็นรูปแบบออนไลน์หรือ e-Commerce มากขึ้น และยังให้คุณค่าด้านความยั่งยืนมากขึ้น ความเร็วในการบริการที่สามารถตอบสนองลูกค้ารายบุคคลได้เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในยุคดิจิทัลขณะนี้ ร้านค้าจึงต้องเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านให้มากขึ้น เช่น การนำระบบแสดงรายการสินค้าและโปรโมชั่นผ่านจอดิจิทัลที่สามารถค้นหาโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างแม่นยำ หรือแม้แต่สามารถเช็คได้ว่าสินค้าในร้านค้ามีข้อมูลเชิงลึกอะไรบ้าง แหล่งผลิตมาจากที่ไหน ของจริงหรือไม่ เป็นต้น สำหรับประเทศไทย มีบริษัทหลายแห่งที่เริ่มขยับตัวเข้าสู่ร้านค้าอัจฉริยะ อาทิ  เดอะ มอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับไทยพาณิชย์ สร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งแบบไร้เงินสดผ่านการชำระเงินดิจิทัล สยามแม็คโคร มีเทคโนโลยี [...]

3 Circles of Classic Data Analytics & Monetization Issues

By |2021-07-09T11:36:42+07:00May 3rd, 2021|Uncategorized|

3 Circles of Classic Data Analytics & Monetization Issues Data Science & Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีที่หลากหลายโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี (Tool) เช่น Coding หรือ Programming แต่การใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลมาหาความสอดคล้อง ต้องแยกให้ออก ตามประเภทของ data ยกตัวอย่างในการทำ marketing campaign ที่จะจับสินค้าสองรายการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาร่วมเป็นโปรโมชั่นใหม่ โดย data ที่เราสรุปออกมา สามารถบอกได้ว่าผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้า A คู่กับ [...]

เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ที่มีการแข่งขันมากขึ้น

By |2021-07-15T15:41:56+07:00April 27th, 2021|Uncategorized|

เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น เร่งให้สมรภูมิการแข่งขันดุเดือดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระดับประเทศ องค์กรที่ไม่ได้ตะหนักถึงการปรับตัวก็อาจรั้งท้ายในการแข่งขันนี้อย่างแน่นอน โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่หรือ The 4th industrial revolution เข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคดิจิทัลนี้ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยและเศรษฐกิจเอาไว้ด้วยกัน . การพัฒนาที่รวดเร็วและไร้ขอบเขต ทำให้การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในทุกประเทศและรวมถึงระบบบริหารอื่นๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถผลักดันเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสร้างโอกาสใหม่นี้ อาจมองได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่ทุกธุรกิจและองค์กรต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง . อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.23 No.215 : May-June 2016 บทความเรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ (Organizational Transformation for Excellence [...]

4 เสาหลักในการวางแผนเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

By |2021-07-15T15:51:11+07:00April 27th, 2021|Uncategorized|

4 เสาหลักในการวางแผนเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผสานร่วมกับ Kotter’s Process for Leading Change ในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ โดยเสาหลักทั้ง 4 เริ่มจากการทำความเข้าใจถึงฐานขององค์กร อย่างกลยุทธ์โมเดลธุรกิจและวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ เพื่อตะหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานหรือระดับ DNA ถัดมาคือบุคลากรและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และอีกหนึ่งเสาหลักที่ละเลยไม่ได้คือกระบวนการทำงาน ที่ต้องเน้นการพัฒนาวิธีการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับเสาหลักสุดท้ายคือเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย . อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.23 No.218 : November-December 2016 บทความเรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ (Organizational Transformation for Excellence [...]

พิธีเปิดการแข่งขัน PROP INSUR TECH HACKATHON 2021

By |2021-07-15T16:55:35+07:00April 22nd, 2021|Technology|

พิธีเปิดการแข่งขัน PROP INSUR TECH HACKATHON 2021 https://www.youtube.com/watch?v=VHeoyC1JcSY บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ ได้รับเกียรติจากโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน “Prop Insur Tech Hackathon 2021” ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ บมจ. MSIG ประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัท ฟิวชั่น โซลูชัน จำกัด บริษัท ธนาเจอ [...]

การปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่หรือ The 4th Industrial Revolution

By |2021-04-20T09:57:00+07:00April 20th, 2021|Uncategorized|

  การปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่หรือ The 4th Industrial Revolution เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีที่ผสานรอยต่อระหว่างเศรษฐกิจและสังคมทางกายภาพ ทางดิจิทัล รวมถึงทางชีวภาพเข้าไว้ด้วยกัน การยกระดับขององค์กรและบุคลากรเพื่อรับมือกับการแข่งขันในเศรษฐกิจของสังคมยุคใหม่ ทฤษฎีการบริหารของ Kotter’s Process for Leading Change 8 ประการจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อการขับเคลื่อนไปยังผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วยในการวางแผนและสร้างทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกัน รวมถึงการมองแบบองค์รวม (holistic thinking) ได้อีกด้วย . อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.23 No.217 : September-October 2016 บทความเรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ [...]

Gartner แบ่งเทคโนโลยีข้อสุดท้ายไว้

By |2021-04-20T09:51:10+07:00April 20th, 2021|Uncategorized|

ในหัวข้อสุดท้ายที่ทาง Gartner ได้แบ่งเทคโนโลยีไว้คือด้านการเชื่อมต่อระหว่างคน กระบวนการและระบบนิเวศของดิจิทัล (Mesh) โดยสามารถแยกเป็น 4 หัวข้อย่อย อันดับแรกคือ Conversational Systems เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เสมือนจริง เพื่อเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น Siri ของค่าย Apple เป็นต้น ถัดมาคือ Mesh App and Service Architecture ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของ Conversational Systems ในด้านต่างๆของระบบนิเวศดิจิทัลจากหลายๆอุปกรณ์ เช่น Smartphone เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ หัวข้อย่อยที่สามคือ Digital Technology [...]

รองจากความฉลาดของเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย

By |2021-04-20T09:44:17+07:00April 20th, 2021|Uncategorized|

รองจากความฉลาดของเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย อันดับแรก Virtual and Augmented Reality หรือเรียกสั้นๆว่า VR และ AR เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่จำลองสภาพแวดล้อมและสถานการณ์จริง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติงาน . ถัดมาคือ Digital Twins ที่เป็นระบบเก็บข้อมูลของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (physical assets)ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อการอัพเดตข้อมูลแบบ Real Time ที่ถูกต้องและแม่นยำ . อันดับสุดท้ายคือ Blockchains and Distributed Ledgers ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ในระบบที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ [...]

เมื่อ Gartner ได้แบ่งเทคโนโลยีออกมา 3 กลุ่มในยุคผู้บริโภค 4.0 ?!

By |2021-04-20T09:29:09+07:00April 20th, 2021|Uncategorized|

        เมื่อ Gartner ได้แบ่งเทคโนโลยีออกมา 3 กลุ่มในยุคผู้บริโภค 4.0 ?! กลุ่มแรกคือด้านความฉลาดของเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย 1. Artificial Intelligent หมายถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถคิดเองและทำงานเองได้ อย่างระบบ Face recognition ในด้านรักษาความปลอดภัย 2. Intelligent Apps ซึ่งพัฒนาให้แอพพลิเคชั่นตอบโจทย์ผู้บริโภคและตรงกับไลฟ์สไตล์มากขึ้น เป็นการยกระดับ Customer experience management ได้ตรงจุด 3. Intelligent Things [...]

เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ ชี้ชะตาโลก

By |2021-04-19T14:18:51+07:00April 19th, 2021|Uncategorized|

เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ ชี้ชะตาโลก ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ เป็นที่มาของนิยาม Disruptive Technology หรือ Disruptive Innovation ที่เป็นที่ได้ยินกันอย่างแพร่หลายในยุคนี้ จากการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม โดย Disruptive Technology หรือ Disruptive Innovation สามารถเปลี่ยนทิศทางเทคโนโลยีใน 3 ด้านใหญ่ๆ (อ้างอิงจาก Gartner) คือ ด้านความฉลาดของเทคโนโลยี(Intelligent) ด้านดิจิทัล (Digital) และสุดท้ายด้านการเชื่อมต่อระหว่างคน กระบวนการและระบบนิเวศของดิจิทัล (Mesh) อ้างอิงจากวารสาร for [...]

Go to Top